Момент істини – грамотне, стратегічно обґрунтоване донесення створеної емоції до ЦА.

  • Втілюємо стратегії в співпраці із провідними медіа (ТБ, діджитал, ООН та ін.).
  • Наші байєри та планери відслідковують та контролюють проведення медіа кампаній згідно обраної стратегії.
  • Надаємо повні та розгорнуті звіти з медіа ефективності разом з рекомендаціями та оцінюванням.

    Форма ВЗАЄМОзворотного зв'язку